Willem Reuter

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif Socialist functionary and politician at Mechelen

Willem Jaak Reuter, geboren te Den Helder op 7 augustus 1854 en overleden te Mechelen op 28 december 1924, was een socialistisch voorman te Mechelen en uiteindelijk nationaal voorzitter van de toenmalige Belgische socialistische partij.

Door van Holland naar Mechelen te verhuizen, ontliep Reuter de militaire dienstplicht van zijn vaderland. In zijn als 'Meubelstad' bekende nieuwe thuisstad werd hij stoelenmaker en richtte hij in 1887 een stoelenmakersbond op. In 1888 werd in de Onze-Lieve-Vrouwestraat een lokale socialistische ziekenbond opgericht, waarbij Reuter in 1890 toetrad. Na enkele maanden werd hij er de voorzitter van en nog dat jaar sloot die Mechelse bond aan bij een pas opgerichte landelijke federatie van socialistische ziekenbonden,[N 1] gelieerd met de Belgische Werkliedenpartij (BWP, voorloper van BSP, SP en sp.a).

In de Centrale Werkplaatsen Mechelen van de Belgische Spoorwegen had de socialistische beweging nauwelijks voet aan grond gekregen. Rond haar strijd voor het algemeen stemrecht (voor mannen), riep Willem Reuter in 1893 de mannen van 't Arsenaal op "om het gouden kalf niet meer te dienen" — wat evenwel in dovemansoren bleek te vallen.[1]

Reuter werd binnen de socialistische zuil nog beheerder van de coöperatieve De Toekomst en in 1902 betrokken bij de Coöperatieve Maatschappij Vooruit.

Een flinke ruzie binnen en buiten [2] de ziekenbond zette Reuter aan tot ontslagname maar in 1906 werd hij stichter en voorzitter van de ziekenbond Gelijk en Recht.[N 2] De meningsverschillen gladgestreken,[N 3] fuseerde die na de Eerste Wereldoorlog met de eerdere tot De Voorzorg en Reuter behield het voorzitterschap. Hij wist in de destijdse 'Ouden Bruul' via een stroman de apotheek van een kopstuk van de Katholieke Partij, Victor Van Horenbeeck, op te kopen. De Christelijke Mutualiteit erkent dit wapenfeit uit 1920 als een "meesterzet". Op diezelfde locatie in de huidige Désiré Boucherystraat is er nog steeds een vestiging van de socialistische mutualiteit De Voorzorg.

De Nederlander Reuter liet zich nimmer tot Belg naturaliseren, zodat hij naar verluidt een ministerpost afsloeg, maar werd niettemin voorzitter van de Belgische Werkliedenpartij.

Externe links[bewerken]

Bronnen[bewerken]

  1. Mechelsche Courant (1893-04-23) in documentatie (Fonds) De Mijlpaal, volgens Van Heesvelde, Paul. (en) A City within the City? Mechelen and the Arsenal, Central Workshop of the State Railways, 1836-1914 (text version) of (fr) Living apart together ? La ville de Malines et l’Arsenal – Atelier central des Chemins de fer de l’État (1836-1914) (Pdf). (Online 2014) Nagezien 2016-09-29.
  2. Recht op Antwoord (Pdf). Vooruit, Orgaan der Belgische Werkliedenpartij (1905-06-09): "RECHT OP ANTWOORD – Willem Reuter (alias: de Oude Schrijnwerker) die de socialistische samenwerking beleedigt en lastert in « De Houtbewerker » en de socialistische partij probeert in brokken te trekken ten profijte van liberaal en klerikaal, zendt aan het blad « Vooruit » een « recht op antwoord » dat wij eenvoudig in de mand der schaamtelooze beleedigingen werpen." Even verder gebruikt het dagblad de term "reuteristen". Nagezien 2016-09-29.

Voetnoten[bewerken]

  1. Smets vernoemde in de bron Mechelen Blogt de "Landelijke Federatie van Socialistische Ziekenbonden", welke benaming Mechelen Mapt niet herkent. Wel noemen andere bronnen in 1913 in één adem het Landelijk Verbond der Federatiën van Socialistische Ziekenbonden, het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM) [als Nationaal Verbond der Federaties van Socialistische Mutualiteiten pas in 1913 ontstaan en inmiddels meer dan een eeuw oud] en de Nationale Vereeniging der Belgische Federatie van Socialistische Mutualiteiten en kort na W.O. I de Nationale Federatie van Socialistische Mutualiteiten.
  2. Gelijk en Recht valt te interpreteren als Gelijkheid en Recht, de naam van de al in 1892 mede door Willem Reuter gestichte zang- en toneelkring.
  3. Ruim voor W.O. I was de ruzie geluwd, want het 'Midden-Comiteit' kondigde in het partijblad Vooruit van 26 augustus 1912 onder MECHELEN (Pdf) aan: "...voor den strijd van Zuiver Algemeen Stemrecht. Sprekers: Van de Meulebroeke, van Gent; Willem Reuter, van Mechelen; August De Bunne, volksvertegenwoordiger. Partijgenooten, stellig zult gij er aanhouden om daar als een man op post te wezen."