Sint-Romboutskerkhof

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif Square and formerly a cemetry in the inner city of Mechelen
Sint-Romboutskerkhof

Bezig met het laden van de kaart...

Het plein geheten Sint-Romboutskerkhof (Mechelen)

Het Sint-Romboutskerkhof naast de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen was ooit een kerkhof, dan een plein dat goeddeels tot autoparkeerterrein evolueerde doch in 2012 getransformeerd werd tot een groen longetje in de binnenstad met een nieuwgebouwde ondergrondse parking.

Het verbindt westwaarts de Minderbroedersgang, naar het noordwesten de Sint-Katelijnestraat, via de aanpalende Wollemarkt enerzijds de noordwaartse Stassartstraat en aan oostelijke kant de smalle Schoolstraat en het Nieuwwerk,[N 1] en tenslotte zuidoostelijk Onder-den-Toren in richting Grote Markt, Steenweg en IJzerenleen.[1]

Geschiedenis[bewerken]

Tussen 972 en 1008 stichtte bisschop Notger uit Luik op deze plaats een kapittel. Dit kapittel was de opvolger van een oudere abdij. Een historische bron uit 1024 vermeldt dat dit kapittel de relieken van Sint-Rombout bewaarde. Een kapel ervan was, sinds de 9de eeuw, een eindstation voor de toenmalige Sint-Romboutsverering. Deze kapel werd echter verwoest in 1580, heropgericht in 1597 en uiteindelijk gesloopt onder Franse overheersers in 1798.

Een decreet van Keizer Jozef II van 26 juni 1784 veranderde de traditionele begrafenisgebruiken radicaal. Het verbood het, vooral elitaire, bijzetten van doden in om het even welk religieus gebouw en, om hygiënische redenen, binnen stadskernen alle overige begraafplaatsen. De bestaande, veelal rond bidplaatsen, kwamen onherkenbaar buiten gebruik en in stadsranden werden nog immer 'kerkhoven' genoemde nieuwe opengesteld. Te Mechelen verdwenen het Sint-Janskerkhof en het Katelijnekerkhof onder vooral kasseien en werd het Sint-Romboutskerkhof omgevormd tot een plein met bomen, al bleek daar het Oostenrijks decreet eenmalig in 1798 weggewuifd.

In 2011, de bouw van de ondergrondse parking voorafgaand, ontgroeven archeologen 4.166 menselijke skeletten, verspreid over zo’n 3.700 graven. In een tot dan vergeten massagraf liet een zilveren knoopje de lichamen toeschrijven aan de 41 boerenkrijgers die op 23 oktober 1798 door de toenmalige Franse bezetter werden gefusilleerd en nadien het nog wel bekende monument op het plein hadden gekregen. Er werd ondermeer een 13e-eeuwse pauselijke zegel van Urbanus IV gevonden en een oude funderingsmuur blootgelegd. Op de archeologische werf werden rondleidingen gegeven en men kon peter of meter worden van een opgegraven skelet.

Bezienswaardigheden[bewerken]

  • Het Boerenkrijgmonument, naast de kathedraal
  • Huis Concordia, met laatgotische erker en priesterkelder
  • Voormalige Congregatiekapel met aanpalende kanunnikswoning

Filmlinks[bewerken]

Excavation of the St.Rumbold cemetery
Opening Sint-Romboutskerkhof & parking
Beiaardconcert 2014


Externe links[bewerken]

Bronnen[bewerken]

  1. Zone Wollemarkt - Sint-Romboutskerkhof. Stad Mechelen. Nagezien 2014-07-07. (met gedetailleerd grondplannetje)

Voetnoten[bewerken]

  1. Google Maps (juli 2014) toont enkele straatnamen onnauwkeurig, zoals 'Nieuwwerk' ten onrechte ook ten noorden van de Schoolstraat, dus op de Wollemarkt. Het ooit geheel open plein gevormd door Wollemarkt en Sint-Romboutskerkhof, werd noordelijk op hun grens (of op één van beide) door het gebouwenblok opgevuld; een exacte sindsdien overblijvende grenslijn voor de pleinnamen valt moeilijk te duiden. De bushalte 'Wollemarkt' van De Lijn  is evenwel overduidelijk op het St.-Romboutskerkhof.