Robert Foncke

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif Philologist in Germanic languages who specialized in and wrote mainly about his home city of Mechelen
Het binnenplein van het Atheneum

Robert Foncke, geboren te Mechelen op 1 juli 1889 en overleden te Gent op 19 juni 1975, was hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Gent, ere-voorzitter van de Koninklijke Belgische commissie voor Volkskunde en veelschrijver. Hij was redacteur van 'Mechlinia', maandschrift voor oudheidkunde, geschiedenis, kunst, taal- en volkskunde (te Mechelen), uitgegeven van 1921 tot 1933.

Foncke bestudeerde honderden documenten in verband met de Mechelse geschiedenis, waaronder schepenbrieven, documenten over de Heilige Geesttafels en Gemene Huisarmen, testamenten en de fundatie van aartsbisschop Jacobus Boonen.

Biografie[bewerken]

Robert Foncke volgde lessen aan het Koninklijk Atheneum Pitzemburg, waarna hij in Gent universitaire studies aanvatte en er promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte en letteren (Germaanse filologie).

Hij was studiemeester, eerst aan het Koninklijke Atheneum in Oostende, vanaf mei 1912, en dan aan dat in Mechelen, van oktober 1912 tot februari 1915. Tot eind 1919 was hij studiemeester-lesgever Germaanse talen aan het Koninklijke Atheneum in Elsene. Tussen 1920 en 1923 gaf hij les in de Duitse taal aan de Vlaamse Rijksnormaalschool van Laken.

Carrière

 • Vanaf 1922: Benoemd tot docent Duitse taal aan de Bijzondere Handelsschool – Faculteit der Rechten (Rijksuniversiteit Gent)
 • Vanaf 1925: Benoemd tot docent bij de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte (RUGent) doch van in 1926 voor één jaar aan de Karel IV-universiteit in Praag, uitgewisseld met een docent daarvandaan.
 • Vanaf 1930: Benoeming tot professor aan de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte (RUGent)
 • 1933-1934: Benoeming tot deken van de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte.
 • 1943-1944: Benoeming tot secretaris van de Academieraad
 • 1959: Toegang tot het emeritaat.

Posten

 • Tussen 1932 en 1935 optredend als Eerste Voorzitter van de Bond der Oud-Germanisten van de Rijksuniversiteit te Gent.
 • Vanaf 1939 lid van de Vlaamse afdeling van de Nationale Commissie voor Folklore; vanaf 1952 ondervoorzitter en nog datzelfde jaar voorzitter.
 • Vanaf 1950 tevens (werkend) lid aan de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, in de jaren 1956 - 1957 ondervoorzitter en in 1958 - 1959 voorzitter.
 • Reeds eerder ondervoorzitter, in 1956 benoemd tot voorzitter van de culturele vereniging Het Willemsfonds – afdeling Brussel en voorsteden.
 • Sedert 1957 was Robert Foncke ondervoorzitter van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst in Mechelen.[1]
 • In 1959 aangesteld tot algemeen voorzitter van de 23e Vlaamse Filologencongressen in Brussel.

Lidmaatschap van Robert Foncke

 • 1921: Lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in Leiden
 • 1954: Lid van de Internationale Commissie voor de Studie van de Folklore van de Zee
 • 1955: Lid van de Voorlichtingscommissie van het Openluchtmuseum te Bokrijk
 • 1957: Lid van de Hoge Raad voor Volksopleiding
 • 1958: Lid van de Subcommissie voor Folklore bij het Inrichtingscomité van de Wereldtentoonstelling in Brussel (stad)|Brussel]]
 • 1959: Lid van de Commissie tot Bekrachtiging van de Academische Diploma’s
 • ? Datum ?: Lid van de Raadgevende Commissie van het Museum voor Folklore van de stad Antwerpen
 • ? Datum ?: Voorzitter van de Stedelijke Middelbare Bibliotheekschool te Antwerpen
 • ? Datum ?: Bestuurslid van het Vlaamse Centrum van de P.E.N.

Robert Foncke was opgenomen in de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen (VVL).[2]

Varia[bewerken]

 • In 1960 ontving Hugo Claus de Koopalprijs. Dit was een tweejaarlijkse prijs van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur voor de beste vertaling. De jury, met onder meer Robert Foncke, bekroonde Claus’ Onder het Melkwoud, wat een vertaling was van Dylan ThomasUnder Milk Wood.

Bibliografie[bewerken]

Door Foncke, Robert:

Zie Mechelen in boeken, per auteur: Foncke, Robert Jan Vital Lodewijk voor uitsluitend zijn expliciet op Mechelen betrekking hebbende boeken en (klik 'tonen' voor) artikels.
 • Inhoudstafel op Volkskunde. ... (1919) — (bron?)
 • Justus de Harduyn: De Weerlijcke Liefden Tot Roose-Mond (1613) Met inleiding en aanteekingen van Dr. Robert Foncke. De Seven Sinjoren XIII. De Sikkel, Antwerpen (1922) — 300 genummerde exemplaren.
 • Honderd Duitsche balladen in origineele versie. Standaard Uitgeverij, Antwerpen (1944)

  Artikels

 • In memoriam Prof. Dr. Jan Gessler. De Oostvlaamsche Zanten XXVII, p. 75 –78. (1952)
 • Over Roemer Visscher en zijn 'Tuyters'. Verslagen en Mededelingen van de Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1966, p. 155 –184. (1966)

Over Foncke, Robert:

 • Roemans, Rob. Bibliographie van Prof. Dr. Robert Foncke. ... (1949)
 • Feestbundel opgedragen aan Prof. Dr. Robert Foncke, ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag, 1 Juli 1949. Boeykens, Aalst (1950)
 • De Clercq, Karel. Professor Robert Foncke zeventig. De Vlaamse Gids XXXXIII, p. ? (1959)
 • De Keyser, Paul. Prof. Robert Foncke. De Sleutel ... (1967)
 • Joosen, Henry. In memoriam Prof. em. dr. Robert Foncke. ... (1975)
 • Joosen, Henry. Het 'Fonds prof. dr. R. Foncke' op het Stadsarchief te Mechelen. ... (1977)
 • Prevenier, Walter. R. Foncke 1889-1975. Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1851-1976. ... (1977)
 • Van Nuffel, Herman. Professor Dr. Robert Foncke. Tijdingen, Mededelingenblad van de vrienden van het A.M.V.B. ... (1989)

Externe links[bewerken]

 • Foto
 • Luyckx, Theo (red). Robert Foncke - 1922 (Pdf). Liber memorialis 1913-1960, deel I Faculteit der letteren en wijsbegeerte p. 219 –229. Universiteitsbibliotheek Gent, Gent (1960). Nagezien 2016-06-18.
 • (de) De Smet, Gilbert; De Grauwe, Luc. Foncke, Robert Jan Louis Vital (Google Book). Internationales Germanistenlexikon 1800 ‍–1950, Band 1 A-G herausgegeben von Christoph König p. 505 –507. Walter de Gruyter GmbH & Co, Berlijn (2003). Nagezien 2016-06-18. — Andere bronnen geven Foncke, Robert Jan Vital Louis/Lodewijk
 • Omero

Bronnen[bewerken]

Voetnoten[bewerken]