Overleg:Mechelen in boeken

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Marcel Kocken

Boeken van Marcel Kocken verwijderd - Titels staan reeds vermeld in het artikel over Marcel Kocken himself --Gimycko 5 mei 2010 16:32 (UTC)

Dat was onverantwoord: Dit opsommend artikel mag niet iemand (met zoveel verdienste) compleet doodzwijgen. Ik laste een eenvoudige verwijzing naar de bibliografie in.
SomeHuman 2015-03-28 18:09 (UTC=CEST-2)

Inventarissen Stadsarchief

Een stukje van de inventarissen van het Mechels Stadsarchief staat vermeld. Er is echter meer (en ook aanvullend over die vermeldingen) te vinden in http://stadsarchief.mechelen.be/nl/1581/content/4961/inventarissen.html. Dit gaat niet om echt leesbare boeken maar om hulpmiddelen om teksten op te zoeken. Bij gelegenheid wordt er best een apart hoofdstuk 'Stadsarchief Mechelen' aan gewijd.
SomeHuman 2015-03-28 18:09 (UTC=CEST-2)

Aan dit artikel zullen we nog werk hebben : alfabetisch rangschikken op achternamen auteurs - oude en nieuwe titels - opsnorren van covers - enz.
Korte samenvattingen van een boek kunnen dan weer in een nieuw artikel.
--Gimycko 28 mrt 2015 19:24 (UTC)
Eén artikel volstaat. De geformatteerde stijl met eventueel foto van de cover, titel, auteur, uitgever, uitgiftejaar en beknopte omschrijving, is het principe. De eenvoudige lijst eronder, is eerder een aanvulling met alsnog onafgewerkte items. Toch moeten we vermijden om een te algemene, nietszeggende beschrijving te gaan plaatsen om sommige werkjes 'netjes' te presenteren. Een lijst met beknopte vermeldingen zal dus wel blijven bestaan.
Een klassement op naam van de auteur lijkt me ongewenst: Soms zijn er meerdere, en dikwijls is die relatief onbekend. Dat is vooral zo voor naslagwerken die door amateurs werden geschreven. De professionals waren soms slechts de verzamelaars van eerder gepubliceerde gegevens. Nuttiger en praktischer lijkt me een chronologisch oplopende volgorde volgens 1e uitgave van de titels.
Ik plaatste reeds enkele dingen over naar het nieuwe hoofdstuk over het Stadsarchief. De gegevens in de link werden nog niet voldoende overgenomen.
SomeHuman 2015-03-28 20:07 (UTC=CEST-2)

Niet voor dit artikel

@Gimycko: Het onderstaande haalde ik weg:

Verhael van eenen Mechelsen droom
Boek.jpg
          NOG
    GEEN
FOTO
Verhael van eenen Mechelsen droom
auteur: Anoniem; mogelijk Hosselet, Mechels advocaat
uitgegeven: Volle-Maen, 1790.
Pamflet tegen advocaat Thomas Van den Eynde in Mechelen,
die steun verleende aan Jan Frans Vonck, één van de leiders
van de Brabantse Omwenteling in 1789-1790 (Het gezond
oordeel over de rechten van de souveryniteyt der nieuwe
Vereenigde Provincien der Nederlanden; 1790)
, maar zich
naderhand door de felle kritiek een echte patriot toonde.
Merbois = Augustin François Joseph Husmans de Merbois,
eerste schepen van Mechelen.

Dit is louter materiaal voor historici die die bepaalde periode onderzoeken. Er bestaan veel meer zulke teksten en men zal de ene niet snappen zonder de andere te kennen; niet eens beseffen wanneer ernst of spot doorklinkt, laat staan een persiflage herkennen. Misschien begrijp jij bijvoorbeeld dit Liedeken opgedraegen aen den Roem-weerdigen Heere Thomas van den Eynde Ik snap trouwens niet wat jouw titel van Jan Van den Eynden er (cursief) kwam bij doen. En waarom werd Merbois vermeld? Nergens tegengekomen, nooit van gehoord en voluit evenmin; wat ben ik daar nu mee? Doe geen moeite, ik hoef het niet te weten. In elk geval zullen de mensen die 18e-eeuwse teksten kunnen lezen en begrijpen, hun leeslijstjes oude kul NIET op Mechelen Mapt komen zoeken en alle anderen zouden van dit soort vermeldingen tureluurs worden.
SomeHuman 2016-03-27 02:21 (UTC=CEST-2)

En dit:

Opgetekend Verleden 1, 2, 3 & 4
Boek.jpg
          NOG
    GEEN
FOTO
Opgetekend Verleden 1, 2, 3 & 4
auteur: Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie
Dit zijn de jaarboeken
van de Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie.

Alleen al het feit dat het om jaarboeken gaat, betekent dat het lijvige tijdschriften zijn. Ze wachten gewoon een jaar om alles tegen mekaar te plakken. Dat geldt ook voor de nochtans zeer interessante Handelingen van de Mechelse Apostelen, pardon, Oudheidkundige Kring (en hun geregelde Mededelingen). Het kernprobleem is, dat wij zo helemaal geen informatie geven, behalve dat er zulke vereniging bestaat en wel goed bezig zal zijn, zeker. Iets dat geregeld verschijnt verdient wellicht ergens een link naar hun website, waar een overzicht en misschien meer te vinden kan zijn.
SomeHuman 2016-03-27 02:53 (UTC=CEST-2)

Ook een brochure over SK Rapid Leest verdween. We kunnen hier niet elk presentatie- of jubileumboekje van een vereniging vermelden, net zo min als we de Nieuwe Maan vermelden. Zelfs een boek van Fi Van Hoof over de Malinois hoort hier niet thuis. Maar in ons artikel SK Rapid Leest hoort wel dat brochuretje aangestipt. Ik heb 'Coloma, de Onbekende' nog niet onder ogen gehad maar als ik de beschrijving mag geloven, beperkte de school zich niet tot navelstaarderij: Dat zou geschiedenis over het domein bevatten en het is een onderwerp waarvoor Mechelaars toch wel enige interesse kunnen hebben; en er kan een en ander in staan, dat in onze korte artikels niet te lezen valt. Dan is de vermelding tamelijk terecht. Toch is het artikel bedoeld voor boeken: Iets van geen 111 bladzijden is zelden tegelijk voldoende diepgaand en voor voldoende mensen interessant. Wees dus steeds kritisch en heel selectief vooraleer iets toe te voegen. We hebben geen team van een half miljoen sjarels om allerlei onbenulligheden in artikels toe te voegen.
SomeHuman 2016-03-27 02:21 (UTC=CEST-2)

Collectanea Mechliniensia

Veelal toegeschreven aan de auteurs Theeuws; Aubert; Soille; Van Roey; Prims et al. is er een hele reeks 'Collectanea Mechliniensia: commentarius scientiarum ecclesiasticarum: periodici dioecesani...'

  • ...XXXI, novea serie XVI, fasc 1-6 jan 1946. (6 volumes)
  • ...XXXII, novea serie XVII, fasc 1-6 jan 1947. (Vermoed door interpolatie, geen referte gevonden)
  • ...XXXIII, novea serie XVIII, fasc 1-6 jan 1948. (Vermoed door interpolatie, geen referte gevonden)
  • ...XXXIV, novea serie XIX, fasc 1-6 jan 1949. (6 volumes)
  • ...XXXV, novea serie XX, fasc 1-6 jan 1950. (Vermoed door interpolatie, geen referte gevonden)
  • ...XXXVI, novea serie XXI, fasc 1-6 jan 1951. (Vermoed door interpolatie, geen referte gevonden)
  • ...XXXVII, novea serie XXII, fasc 1-6 jan 1952. (Vermoed door interpolatie, geen referte gevonden)
  • ...XXXVII, novea serie XXII, fasc 1-6 jan 1953. (Vermoed door interpolatie, geen referte gevonden)
  • ...XXXIX, novea serie XXIV, fasc 1-6 jan 1954. (Vermoed door interpolatie, geen referte gevonden)
  • ...XL, novea serie XXV, fasc 1-6 jan 1955. (6 volumes)
  • ...XLI, novea serie XXVI, fasc 1-6 jan 1956. (Vermoed door interpolatie, geen referte gevonden)
  • ...XLII, novea serie XXVII, fasc 1-6 jan 1957. (Vermoed door interpolatie, geen referte gevonden)
  • ...XLIII, novea serie XXVIII, fasc 1-6 jan 1958. (6 volumes)
  • ...XLIV, novea serie XXIX, fasc 1-6 jan 1959. (6 volumes)
  • ...XLV, novea serie XXX, fasc 1-6 jan 1960. (6 volumes)

Doch die Mechelse verzameling blijkt niet (noodzakelijk) over Mechelen te gaan en dus niet in het artikel thuis te horen, zoals blijkt uit bijvoorbeeld het nog voorafgaande:

 • Prims, Floris. "Antwerpen en het 'Semenarie Generaal' van Keizer Josef II (1786-1789)", Collectanea Mechliniensia: commentarius scientiarum ecclesiasticarum: periodici dioecesani XXX, fasciculus V-VI, Novae seriei XV (Nov. 1945) - dat op deze manier als bron vermeld staat in: Davis, W.W.. Joseph II: An Imperial Reformer for the Austrian Netherlands.
  SomeHuman 2016-05-29 14:11-14:19 (UTC=CEST-2)

Vermeldingen van Mechelen

Er lijkt een meningsverschil te zijn over welk soort boeken Mechelen in dient vermeld te staan. Naar het aantal bytes moet je niet zien, naar leesbaarheid wel. Wanneer lijstjes te lang worden leg dan in het hoofdartikel een algemene canon van belangrijkste naslagwerken aan en creëer uitdiepende artikels waarnaar je linkt. Hoe meer artikels op MM, hoe liever | Cartoonist | Contact | 8 jun 2016 21:41 (UTC)

Allicht is er geen 'meningsverschil' al zal ieders accent wel eens wat anders kunnen liggen. Geen van de geargumenteerde verwijderingen hierboven werd betwist. Een "boek van Fi Van Hoof over de Malinois" zou ik er trouwens niet meedogenloos uitgekieperd hebben, als het er zou in gestaan hebben; die boutade moest aanzetten tot overwegen of het onderwerp van het boek (de hele stad) Mechelen is (of iets dat er quasi overal voorkomt), of slechts een zeer specifiek stukje waarover alle publicaties beter slechts in het dan vanzelfsprekend bestaande (of hoogdringend aan te maken) artikel over dat stukje kunnen vermeld worden. Voor een aantal andere van Gimycko's toevoegingen zorgde ik juist voor een volwaardiger presentatie, inzake naast een afbeelding, of zette ik de uitgiftegegevens erbij. Alleszins is onderhavig artikel een totaaloverzicht van 'boeken'.
De externe link geeft een interessante langere reeks dan wij hier al hebben en poogt ze systematisch in te delen (wat voor opsplitsen onvermijdelijk zou zijn). Daartoe moet men trouwens wel van elk boek merkelijk meer weten dan auteur, titel, uitgever en uitgiftejaar (uitgiftegegevens zijn essentieel maar ontbreken in die externe link). Dat juist indelen is dikwijls moeilijk op korte tijd — bovenal een probleem voor Gimycko, die bijna altijd vooral snél iets kwijt wil. Hij zou het dan maar 'ergens' plakken waar het misschien zou kunnen passen maar zonder dat degelijk na te gaan. Ik heb geen zin om overal slecht geklasseerde titels te zien en te laten staan maar geen tijd of zin om het telkens te verifiëren en zo nodig te corrigeren, zelfs nog minder als dat dan telkens bewerken van twee aparte artikels zou inhouden. Als tijdschriften, pamfletten en brochures eruit blijven, zal onze lijst boeken niet gauw echt te lang worden (mits alleen de interessantste naast een afbeelding gepresenteerd worden).
De alfabetische lijst volgens hun auteur blijft hoe dan ook onmisbaar voor iemands opzoeking. Als die quasi volledig zou raken (nu nog lang niet het geval - zie externe link), kunnen eventueel extra artikels 'Publicaties over Mechelse kunst', 'Publicaties over Mechelse geschiedenis' en 'Toeristische publicaties over Mechelen' gemaakt worden; niet zolang elk van de nog vele toevoegingen zowel hier als daarin (en sommige zelfs in twee of drie ervan) moet komen. Zulk apart artikel zou trouwens nagenoeg compleet moeten zijn. Het ware onverantwoord als een ter zake bekwamere lezer de helft van de historische boeken wel in de algemene lijst hier zou herkennen maar wegens ons onvermogen die te klasseren, niet in het 'gespecialieerde' artikel vindt.
SomeHuman 2016-06-09 01:19-11:50 (UTC=CEST-2)
Recent voegde ik voor Marcel Kocken, voor Robert Foncke en voor Jozef Van Balberghe een ellenlange (ev. deels uitklapbare) bibliografie toe. Het is de bedoeling deze nog degelijker uit te spitten, waarbij allicht nog enige co-auteurs opduiken. Dat kan alleen hier behoorlijk 'gekruisd' worden. Vooral van beide laatste veelschrijvers, blijft soms onduidelijk of iets in boekvorm, als artikel elders, of zelfs in eigen beheer als stencil werd uitgebracht. Eventueel zou, na zo ongeveer afwerken, wat slechts één enkele auteur heeft, naar de bibliografie van het artikel over de auteur kunnen verhuizen. Nadeel: Hier staat alleen wat over Mechelen gaat, in hun eigen artikel is dat niet noodzakelijk het geval en dan zou het daar moeten opgesplitst worden... Een teruglink is ook al niet evident... Vermoedelijk is het best, hier de alfabetische auteurslijst geheel compleet te behouden en in hun eigen artikel, voor wat op Mechelen slaat een link naar de alfabetische lijst en er alleen de andere zaken in de bibliografie van het artikel te laten. Anders is het bijna ondoenbaar en niet te onderhouden. Het uitklappen kan wellicht nog iets meer toegepast worden maar een lange lijst blijft het natuurlijk wel.
SomeHuman 2016-06-19 07:01-07:04 (UTC=CEST-2)