Oude Brusselsestraat

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif A short street within the area of the former city walls of Mechelen
't Echt Mechels Theater, nu Moonbeat

Bezig met het laden van de kaart...

Oude Brusselsestraat. Mechelaars zeggen ook wel
Oude Brusselstraat of in dialect 'Ao Brüsselstrεt'

De Oude Brusselsestraat in Mechelen is een korte straat die begint aan de Vijfhoek en eindigt aan de Schuttersvest op de kleine ring. De eerdere en nog steeds in de volksmond gebruikelijke benaming luidt Oude Brusselstraat.

In deze straat startte ooit het Mechels Miniatuurtheater. Na een verhuis naar de Hanswijkstraat kwam het Echt Mechels Theater zich vestigen in de voormalige zaal. Anno 2011 bleek ‍'Moonbeat'‍ op dit adres met huisnummer 10. Op nummer 28 was het jeugdhuis Tsentroem gevestigd, sindsdien het nieuwe jeughuis Doema.

Geschiedenis

De ooit aan het eind van de straat gelegen doch in 1831 afgebroken 'Oude Brussel(se)poort', wees erop dat buiten deze voormalige 'Brusselse poort' er een sinds 1698 'Nieuwe Brussel(se)poort' was, inzake de huidige Brusselpoort, welke echter al eerder bestond doch toen 'Overste poort' of soms 'Hoogpoort' genoemd was geweest. Daartegenover zou de hernoeming van 'Brusselse straat' tot 'Oude Brussel(se)straat' niet gepaard zijn geweest met ene 'Nieuwe Brussel(se)straat': de straat tussen de Korenmarkt en de (Nieuwe) Brussel(se)poort heet al sinds de 15e eeuw 'Hoogstraat' en was voordien de 'Overste straat'.[N 1]

De (Oude) Brusselsestraat gaf destijds via (Oude) Brusselpoort en de huidige Van Kerckhovenstraat aansluiting op de ("ouwde") "baen naer Brùssel", nu Tervuursesteenweg geheten. In 1698 kon de weg naar Zemst opgewaardeerd worden tot Brusselsesteenweg, dankzij een verlenging over Vilvoorde. Omdat deze route vóór de 18de eeuw nog te slijkerig was en vaak overstroomde, wijl van de Leuvense Vaart nog lang geen sprake was, bleven de reizigers in de winter nog langs de "winterbaen naer Brussel" over Elewijt en Perk naar Brussel rijden.

Galerij

Filmlinks

Moonbeat - De getuige (eigen creatie)
Moonbeat - Zomerloop (februari 2013)


Externe links

Bronnen

  • Hoogstraat (ID: 13723). De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Onroerend Erfgoed (Vlaamse Overheid). Nagezien 2017-08-01.
  • Brusselpoort (ID: 3411). De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Onroerend Erfgoed (Vlaamse Overheid). Nagezien 2017-08-01.
  • Oude Brusselsestraat (ID: 815). De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Onroerend Erfgoed (Vlaamse Overheid). Nagezien 2017-08-01.

Voetnoten

  1. Echter toont een kaart van Blaeu uit 1649 van bij de Korenmarkt "Brusselse straet" en "Brusselse poort" terwijl "Overste poort" bij de locatie van de latere Oude Brusselse vermeld staat. Vergiste Blaeu zich? Een kaart van Frederik De Wit uit 1696 toont net hetzelfde: gekopieerd van Blaeu ofwel werden de straatnamen op beide kaarten - in een zelfde stijl - op een later moment, foutief, aangebracht. Bodenehr tekende tussen 1720 en 1727 nochtans ook "Brüsselse Port" en "overste Poort" op dezelfde locatie als zijn voorgangers en die namen lijken door hemzelf aangebracht. Maar alle drie vermeldden bijvoorbeeld de Adegem- ofte Deigempoort als "Degen" Poort, met 'n' i.p.v. 'm', zodat voor het aanbrengen van de benamingen, van de eerdere kaarten afgekeken kan zijn. Basire hertekende in 1745 de kaart van De Wit met bijgevolg de namen "Principal Gate", "Brussels Street" en "Brussels Gate" op overeenkomstige plaatsen. Inmiddels, in 1730, plaatste Van Antwerpen daarentegen "de overste poort" en "de oude brusselsche poort" op de verwachte locaties en noemde de Adegempoort "de Aúwegems poort". Mechelen Mapt vraagt zich af of de foute vermeldingen op meerdere plattegronden, misschien ooit aanleiding zouden geweest zijn om in een (uitheemse) tekst de namen van die locaties te verwarren.