Jan Antoon De Locquet

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif A nobleman in Mechelen
Hombeek

Jan Antoon – Jean Antoine / Johannes Antonius – De Locquet, geboren te Brussel in ... en aldaar overleden op 22 maart 1687, was ridder, burggraaf van Hombeek, heer van Impel en voorzitter van de Grote Raad van Mechelen.

Jan Antoon De Locquet was de zoon van Willem – Guillaume - De Locquet en vader van Jan Michel De Locquet, heer van Hombeek.

Biografie

Jan Antoon De Locquet studeerde filosofie en rechten in Leuven. Na een zeer verscheiden carrière werd hij benoemd tot president van de Grote Raad van Mechelen [1] en werd hij raadsheer in de Raad van State.

Carrière

  • 1638: Jan Antoon De Locquet verruilde als docent filosofie in Leuven zijn betrekking om advocaat in de Raad van Brabant te worden
  • 1643: Jan Antoon De Locquet werd benoemd tot assistent van de provoost en van de drossaard van het Hertogdom Brabant
  • 1656: Benoeming tot postulant en surnummerair raadsheer van de Raad van Brabant
  • 1661: Benoeming tot raadsheer van de Opperste Admiraliteitsraad te Brussel
  • 1663: Benoeming tot raadsheer in de Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië [2]
  • 1668: Benoeming tot zegelbewaarder
  • 1669: Benoeming tot president van de Grote Raad van Mechelen en raadsheer in de Raad van State.[3]

In 1668 werd Jan Antoon De Locquet reeds voorgesteld als gegadigde voor het kanselierschap van het Hertogdom Brabant, doch deze titel werd hem pas toegewezen in 1686.[4]

Hombeek

De heerlijkheid Hombeek (Op-Hombeke of Smal-Brabant) behoorde eerlangs tot de prefectuur van Kapelle, doch werd verheven – op 20 september 1681 – tot burggraafschap ten gunste van Jan Antoon De Locquet dankzij de Spaanse koning Karel II.[5]

Het kasteel van Hombeek, dat ooit toebehoorde tot Carolus de Boccabella en – in 1670 – overgedragen aan Johannes Arazola Ognati, kwam in het bezit van Jan Antoon De Locquet en diens zoon Jan Michel.

Jan Antoon De Locquet werd uiteindelijk begraven in Hombeek.[6]

Het "Hof Van den Broecke" uit Leest behoorde tot een nazaat van Jan Antoon De Locquet. In 1723 was ene heer De Locquet, graaf van Hombeek, eigenaar van het pand.[7]

Jan Michel De Locquet

Jan Michel De Locquet was burggraaf van Hombeek, maar tevens schout, commandant en magistraat van de stad en van de hele heerlijkheid Mechelen.[8]

Externe links

Bronnen

Voetnoten