Hyacinthus Coninckx

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif Historian from Mechelen
Hyacinthus, zoon van de schilder Jozef Coninckx en Maria Theresia Tambuyser

Hyacinthus Jan Baptist Adriaan Maria (of Hyacinthe Jean Baptiste Adrien Marie) Coninckx, geboren te Mechelen op 1 mei 1865 en aldaar overleden op 9 augustus 1940, was medeorganisator van het aartsbisschoppelijk museum, conservator van het stadsmuseum, voor de provincie inspecteur van openbare bibliotheken en lid van de commissie voor historisch en folkloristisch onderzoek, leraar aan de stedelijke academie, bureelhoofd-principaal-tekenaar ‍[N 1] bij de dienst Bruggen en Wegen. Betrokken bij verscheidene geschied- en volkskundige verenigingen, publiceerde hij veelvuldig over die onderwerpen.

Hyacinthus was de zoon van de Mechelse kunstschilder Jozef Coninckx en een kleinzoon van de Mechelse beeldhouwer Pieter Jan Tambuyser.

K.K.O.L.K.M. avant la lettre[bewerken]

Hyacinthus Coninckx was één van de pioniers die, op 24 maart 1886, in de Mechelse herberg “Le Globe” op de Botermarkt de kunstminnende kring “Van dit tot beter” oprichtte. Andere leden waren spoorwegbeambte Leopold Van den Bergh, jurist en kandidaat-notaris Constant Vervloet, boekhandelaar Henry Cordemans (De Bruyne), architect Alexander Aerts en zijn broer, decoratieschilder en academieleraar (Jan) Willem Aerts, Louis Cabuy, de architecten Joseph Huyghebaert en Philippe Van Boxmeer, Emile en François Van der Auwera en Charles Van Haesendonck. Enkele maanden later werd de benaming van de kring gewijzigd in “Oudheid-, Letter- en Kunstkring van Mechelen”, wat spoedig werd verfranst tot “Cercle Archéologique et Artistique de Malines”.

Als liefhebber van de Mechelse geschiedenis en verzamelaar van oude boeken en snuisterijen die betrekking hadden op de geschiedenis van de stad schreef Coninckx tal van verslagen in het blad van de kring, genaamd “Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines” — tegenwoordig de Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. Tevens publiceerde Coninckx enkele geschiedkundige werken:

  • Malines sous la République Française (Mechelen 1891)
  • Le livre des apprentis de la Corporation des Peintres et des Sculpteurs à Malines (Godenne 1903)
  • Mechelsche zeden, gewoonten, spreek- en zegwoorden: van eertijds en nu, verzameld in drie reeksen (Godenne 1911)
  • Cinq siècles d’architecture civile à Malines, du XIIIe siècle au XVIIIe siècle (Mechelen 1938)

Landjuweel en Mechelse exhibities[bewerken]

In maart en april 1927 had in de Stedelijke Feestzaal aan de Frederik de Merodestraat een grote tentoonstelling plaats omtrent het “Toneelleven in Mechelen”, ter gelegenheid van de vijfde landjuweelwedstrijd. Omdat de kring in dat jaar zijn veertigste verjaardag hield werden er ook een reeks tentoonstellingen gehouden over de Mechelse cavalcaden en ommegangen, de Sint-Romboutstoren en zijn beiaard, het muziekleven in Mechelen, de aartsbischoppen, de Mechelse kant, Mechels goudleer en Mechelse folklore. Het toenmalige inrichtende comité bestond - naast Coninckx - uit Jos Joosen, Henri Dierickx, Urbain Muyldermans, Emiel Buskens en Karel Peeters.

Bronnen[bewerken]

Voetnoten[bewerken]

  1. De lijst functies op Coninckx' doodsbrief vangt aan met ‍'Chef de Bureau principal, Dessinateur Honoraire des Ponts et Chaussées'‍. De drukker had dit fout: Een Belgische koning heeft al wel een hofschilder de eretitel ‍'Dessinateur Honoraire'‍ verleend maar bij Bruggen en Wegen was 'chef de bureau principal dessinateur' een functiegraad die in het Nederlandstalige ambtenaarsjargon 'bureelhoofd-principaal-tekenaar' heette, zie nog in 1949 Kamer van Volksvertegenwoordigers : Begroting Openbare Werken – Graden en ambten p. 18 ‍(fr) en p. 19 ‍(nl), met een wedde ruim 50% boven die van een 'eerste (technisch) tekenaar'. Op rust gegaan noemde men dit als ereambt.