Herderlijk sermoen tegen het léezen der kwaede boeken

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif A late 18th or very early 19th century sermon concerning evil books, by an archbishop of Mechelen, though published in 1822
Herderlijk sermoen

Het '‍Herderlijk sermoen tegen het léezen der kwaede boeken‍' werd uitgevaardigd door Kardinaal van Franckenberg (1726-1804), de aartsbisschop van Mechelen en primaat van de Nederlanden. De tekst van dit sermoen werd in 1822 uitgegeven door de Roomsch-Catholyke Maetschappy der Nederlanden en gedrukt bij Wed. De Moor en Zoon, boekdrukkers te Brugge. Dit Nederlandstalig boekje bevat 26 pagina's.

Inhoud[bewerken]

Dit sermoen was een waarschuwing tegen het lezen van 'kwade' of 'verkeerde' boeken:

  • In het eerste deel wou de kardinaal tonen "dat het eenen Christenen onweêrdig is boeken te léezen, die onzen heyligen godsdienst bevegten, en zyne geheymen beschimpen".
  • Hij beweerde dat het tweede deel aantoont "hoe schandelyk het is voor eenen Christenen verleydende boeken te léezen, dewelke fabels of verdichte geschiedenissen behelzen, al te zeer onder den naem van romans bekend".

Het werkje is online te lezen bij Google Books en bij Universiteitsbibliotheek Gent, zie 'Bronnen'.

Bronnen[bewerken]