Overleg:Lange Heergracht

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Ga naar:navigatie, zoeken

Straatnaam[bewerken]

Het artikel 'Lange Heergracht' vermeldt uitsluitend 'Heergracht', ook als straatnaam. De geschiedenis van Korte en Lange Heergracht ontbreekt en de artikelnaam komt nergens in het artikel voor... Waar de straat zich bevindt, is duister: Noch Merodestraat, noch Blokstraat wordt genoemd, laat staan de geschiedenis van de Van Hoeystraat.

De loop van de Heergracht wordt verre van voldoende opgegeven. Waar kwam ze uit? Was de andere benaming Heirgracht of Hairgracht? Waar moest men erover springen - of waren er dan toch bruggen?

Sinds welke periode (of welk jaartal) was er van de vliet sprake; van de straat - en wanneer kwamen er nieuwe namen?

Dit vergt elementaire opzoekingen! Menig Mechelaar weet er meer over, en correcter.
SomeHuman 2013-02-18 11:06-11:25 (UTC=CEST-2)