Nekker (waterduivel)

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif The devilish aquatic mythological figure supposed to have lived in the wetlands in the east of Mechelen

De eigennaam Nekker is niet meer dan de toepassing van een algemeen woord op de vanouds te Mechelen vermoede waterduivel: Een nekker, nikker ofte nix werd ook op tal van andere locaties gesignaleerd.

Ten oosten van de Mechelse vesten bevindt zich een broek dat ouder is dan de stad. Daarin lokte volgens diverse legenden een waterduivel mensen in hun ongeluk, waarbij vooral gedacht dient te worden aan degenen die er een kortere weg doorheen zochten, tussen de binnenstad en de oudste buitensteedse wijk. Het broek, waarvan het grootste stuk het huidige sport- en recreatiedomein De Nekker en het natuurgebied Mechels Broek omvat, zou ernaar genoemd zijn en die indicatie 'de Nekkerspoel' gold eveneens, heden zelfs meestal, voor de wijk. Allicht was dit nochtans oorspronkelijk een verkeerde interpretatie van het aanhoorde 'den ekkerspoel', de poel van (deels ondergelopen) akkers, toen 'ekker' als Kempisch meervoud van 'akker' in onbruik was geraakt.[1]

Sagen over de Nekker[bewerken]

  • Een eigenzinnige mengeling van historische feiten met een mix van de legenden rond de patroonheilige van Mechelen, Sint-Rombout, en rond de Nekker, wordt verhaald door Filip Gybels op diens website.[2] Diens ten behoeve van deze sage gedane bewering als zou de zevende of achtste-eeuwse Sint-Rombout de Nekker overwonnen hebben, wordt geloochend door de legenden die vele eeuwen later de ronde bleven doen.[N 1]

Externe links[bewerken]

Zie ook Bronnen.

Bronnen[bewerken]

  1. Bree, Cor van. Leerboek voor de historische grammatica van het Nederlands – 2e uitgave (Pdf) p. 232. Universiteit Leiden (2017). Nagezien 2019-08-19.
  2. Gybels, Filip. De kwaadaardige watergeest. Legenden, Mythen & Sagen. (Website van de auteur). Nagezien 2014-06-13.

Voetnoten[bewerken]

  1. De auteur van 'De kwaadaardige watergeest' stelde in een voorafgaand hoofdstuk op zijn zelfde webpagina 15e-eeuwse en 18e-eeuwse Nekkersagen als verwant aan de hier genoemde voor.